Đăng ký tài khoản

Hoặc bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách nhắn tin theo cú pháp sau (phí 1000đ)

DK [tên đăng nhập] gửi

Ví dụ: DK minhthu123 gửi